Category Archives: MINISTERIO AGRICULTURA

Extensión de norma en las OIAs

¿QUÉ SON LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES AGROALIMENTARIAS (OIAs)?

Read More

Medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 33 Sábado 7 de febrero de 2015  I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 1159 Real Decreto 64/2015, de 6 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y se […]

Read More

Situación de mercado del sector cunícola

Read More

OPs Reuniones Sectoriales 2014

Read More

MESA SECTORIAL EN CUNICULTURA 2014

 CUNICULTURA 2014

Read More

NOVA EXTENCIÓ DE NORMA PEL SECTOR CUNICOLA

Nova aprovació de l’Extenció de Norma del sector cunícola corresponent al període des de l’1 de juliol de 2014 al 30 de juny de 2017,   Cal que modifiqueu la factura de la venda dels conills a partir de l’1 de juliol de 2014, afegint la nova Ordre; AAA/1102/2014 Visualitzar/descarregar  MEMÒRIA EXTENCIÓ DE NORMA INTERCUN 2014-2017 Visualitzar/descarregar APROVACIÓ DE […]

Read More

MAGRAMA: RD 1547/2004, por el que se establecen normas de ordenación a las explotaciones cunícolas

Aquesta nota té l’objecte de concretar les actuacions a realitzar en cas de l’aparició de la infermetat i la conseqüent pèrdua de la qualificació de l’explotació, així com la seva recuperació. Podeu descarregar el document: nota-aclaratoria-rd-15472004(1)

Read More

Publicada la reducció de mòduls fiscals per el 2012

El Ministeri d’Hisenda ha publicat en el dia 23 d’abril, la reducció de mòduls corresponents a la campanya de 2012, (Ordre HAP/660/2013). Mòdul nou: 0,07Mòdul anterior: 0,13 Per a més informació, cal accedir al BOE

Post Tagged with  
Read More