Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Registra l’explotació per la recollida de residus de medicaments

 • Registra l’explotació  per la recollida de residus de medicaments

  L’Agència de Residus contempla en el Real decret 180/2015, que només existia com a residus perillosos Industria, però Catalunya ha vist que ha quedat obsolet  i va treure el decret 197/2016 en febrer, en el qual es detalla que totes les explotacions ramaderes generen residus perillosos i com a tal entren dintre de la mateixa responsabilitat que Industria.

  Catalunya ho pot modificar per: La Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de normes addicionals de protecció, d’acord amb l’article 144 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

  Clicar imatge 

  SDR,el portal de tràmits de l’Agènciade Residus

  El cunicultor s’ha de registrar directament en la pàgina de l’Agencia de Residus, o també ho pot registrar el propi gestor de residus que li ve a recollir.

  • El preu per registre a la pàgina té un cost de 45,62€ (es un pagament únic).
  • El cost del gestor per venir a recollir els residus cada 6 mesos es de 40€.

  Important:

  Si ets una explotació petita i el teu veterinari et porta els medicaments, ell pot fer-te la recollida de residus. Però caldrà que el cunicultor estigui inscrit.

  Totes les explotacions s’han de registrar en el SDR-SISTEMA DOCUMENTAL DE RESIDUS https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin

  Print Friendly, PDF & Email