Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Documents d’interès

 • DOCUMENTS PROPIS DE L’ADSR-FACC 

   visualitzar/descarregar

  • Article resumid de les dades de la gestió tècnica de La FACC, durant l’any 2012 Gestió Tècnica 2012 
  •  Article resumid de les dades de la gestió tècnica de La FACC, durant l’any 2011 Gestió Tècnica 2011 
  • Article resumid de les dades de la gestió tècnica de La FACC, durant l’any 2010 Gestió Tècnica 2010
  • Article resumid de les dades de la gestió tècnica de La FACC, durant       l’any 2009 Gestió Tècnica 2009

   PROGRAMA SANITARI DE L’ADSR-FACC 

   visualitzar/descarregar

  INFORMACIÓ TÈCNICA, LEGISLACIÓ I DOCUMENTACIÓ ÚTIL 

   visualitzar/descarregar

  BENESTAR ANIMAL

   visualitzar/descarregar

   DEJECCIONS RAMADERES

  visualitzar/descarregar

  HIGIENE I TRAÇABILITAT

  visualitzar/descarregar

  • Registre de Moviments de bestiar i d’identificació d’animals ARM 687-2009 
  • Llista de Malalties de declaracions obligatòries i suport notificació ARM 831-2009 
  • Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les explotacions cunícoles GPCH cunicoles_cat 
  • Informació sobre la cadena alimentària que hauria acompanyar els animals destinats a sacrifici RD 361-2009  

  LEGISLACIÓ 

     visualitzar/descarregar

  • Acord de l’Organització Interprofessional per impulsar el sector cunícola i promocionar consum de carn de conill ARM 868-2011 
  • Decret 9/2012, relatiu al Sistema d’assessorament agrari de Catalunya DecretSistemad’assessoramentagrari(9.2012) 
  • Normes d’ordenació de les explotacions cunícoles RD 1221-2009 
  • Reial decret 1547/2004 de 25 de juny, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions cunícoles RD1547-2004 
  • Bases reguladores de les subvencions estatals a les ADS ramaderes     RD 784-2009 
  • Reial Decret 842/2011 sobre normativa bàsica de les ADSs  RealDecretoADS(842.2011)  

  Print Friendly, PDF & Email
  Post Tagged with