Tag Archives: Estatuts Socials

SAT

Estatuts Socials Las societats  agràries de transformació són societats civils de finalitat econòmica social que en benefici dels seus socis, tenen per objecte la producció, transformació,  comercialització de productes agrícoles, ramaders o forestals, la realització de millores en el medi rural, promoció, desenvolupament rurals, agrari, i la prestació de serveis comuns que serveixen a dita  finalitat  […]

Post Tagged with  
Read More