Publicat el dia 3 de desembre l’aportació econòmica fitxada en 0,004 euros/kg de conill per cada una de les rames que integren la Interprofessional

Aprovada la nova extensió de norma d’Intercun, que reflexa la paritat entre les dues rames que la formen. Entrada en vigor a partir del  4 de desembre de 2016.

Paritat a 0,004 euro/kg 

Clicar BOE per descarregar 

boletin-oficial-ext-norma

Print Friendly, PDF & Email