Préstecs amb ajuts en forma de garantia del 80 % del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

AJUTS PER A TOT EL SECTOR PRIMARI 

Descarregar Ordre: Ajuts en forma de garantia per a préstecs ICF 

Clicar: (www.icf.cat)

Ordre d’ajuts de minimis en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura. Es tracta d’una línia de préstecs a atorgar per l’Institut Català de Finances (ICF) per un import total de 61.880.000 € respecte els quals el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural assumeix en forma d’ajut el risc del 80% de cada operació.

  • Finalitat del finançament:
  • Préstecs per al finançament d’inversió en actius fixos d’immobilitzat material i immaterial
    efectuats en territori de Catalunya.
  • Préstecs per a capitalització d’empreses.
  • Préstecs per a necessitats de circulant.

Condicions financeres:

Condicions dels préstecs de cinc a set anys per a préstecs per al finançament d’inversió en actius fixos d’immobilitzat material i immaterial

a) Tipus d’interès màxim: interès de l’euribor a 12 mesos més 3,95%.
b) Termini : el termini màxim del préstec és de set anys, amb un període de carència d’amortització de capital com a màxim de dos anys.
c) Comissió d’obertura i estudi: per a préstecs de fins 50.000,00 euros, 250 euros. Per a préstecs de més de 50.000,00 i fins 1.500.000,00€ euros, un màxim de 0,75% de l’import del préstec.
d) Interès de demora: tipus d’interès vigent més 6%.
2 Condicions dels préstecs de set a deu anys per a préstecs per al finançament d’inversió en actius fixos d’immobilitzat material i immaterial
a) Tipus d’interès màxim: interès de l’euribor a 12 mesos més 4,45%.
b) Termini : el termini màxim del préstec és de deu anys, amb un període de carència d’amortització de capital com a màxim de dos anys.
c) Comissió d’obertura i estudi: per a préstecs de fins 50.000,00 euros, 250 euros. Per a préstecs de més de 50.000,00 i fins 1.500.000,00€ euros, un màxim de l’1% de l’import del préstec.
d) Interès de demora: tipus d’interès vigent més 6%.
3 Condicions dels préstecs de fins a vuit anys per préstecs per a capitalització d’empreses.
a) Tipus d’interès màxim: interès de l’euribor a 12 mesos més 5%.
b) Termini : el termini màxim del préstec és de vuit anys, amb un període de carència d’amortització de capital com a màxim de un any.
c) Comissió d’obertura i estudi: per a préstecs de fins 50.000,00 euros, 250 euros. Per a préstecs de més de 50.000,00 i fins 100.000,00€ euros, un màxim de l’1% de l’import del préstec.
d) Interès de demora: tipus d’interès vigent més 6%.
4 Condicions dels préstecs de fins a cinc anys per a préstecs per a necessitats de circulant:
a) Tipus d’interès màxim: interès de l’euribor a 12 mesos més 3,95%.
b) Termini : el termini màxim del préstec és de cinc anys, amb un període de carència d’amortització de capital com a màxim de un any.
c) Comissió d’obertura i estudi: per a préstecs de fins 50.000,00 euros, 250 euros. Per a préstecs de més de 50.000,00 i fins 500.000,00€ euros, un màxim de l’1% de l’import del préstec.
d) Interès de demora: tipus d’interès vigent més 6%.
Sol·licituds
1. En primer lloc s’haurà de presentar una sol·licitud telemàtica al portal FinEmpresa de l’ICF
(www.icf.cat) i quan es disposi de l’informe favorable de l’ICF s’haurà de presentar al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural la sol·licitud de
l’ajut corresponent a la garantia en els termes que preveu l’ordre d’ajuts.
2. Per a més informació poden adreçar-se al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

 

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *