MAGRAMA: RD 1547/2004, por el que se establecen normas de ordenación a las explotaciones cunícolas

Aquesta nota té l’objecte de concretar les actuacions a realitzar en cas de l’aparició de la infermetat i la conseqüent pèrdua de la qualificació de l’explotació, així com la seva recuperació.

Podeu descarregar el document: nota-aclaratoria-rd-15472004(1)

Print Friendly, PDF & Email