Documents d’interès

DOCUMENTS PROPIS DE L’ADSR-FACC 

 visualitzar/descarregar

 • Article resumid de les dades de la gestió tècnica de La FACC, durant l’any 2012 Gestió Tècnica 2012 
 •  Article resumid de les dades de la gestió tècnica de La FACC, durant l’any 2011 Gestió Tècnica 2011 
 • Article resumid de les dades de la gestió tècnica de La FACC, durant l’any 2010 Gestió Tècnica 2010
 • Article resumid de les dades de la gestió tècnica de La FACC, durant       l’any 2009 Gestió Tècnica 2009

 PROGRAMA SANITARI DE L’ADSR-FACC 

 visualitzar/descarregar

INFORMACIÓ TÈCNICA, LEGISLACIÓ I DOCUMENTACIÓ ÚTIL 

 visualitzar/descarregar

BENESTAR ANIMAL

 visualitzar/descarregar

 DEJECCIONS RAMADERES

visualitzar/descarregar

HIGIENE I TRAÇABILITAT

visualitzar/descarregar

 • Registre de Moviments de bestiar i d’identificació d’animals ARM 687-2009 
 • Llista de Malalties de declaracions obligatòries i suport notificació ARM 831-2009 
 • Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les explotacions cunícoles GPCH cunicoles_cat 
 • Informació sobre la cadena alimentària que hauria acompanyar els animals destinats a sacrifici RD 361-2009  

LEGISLACIÓ 

   visualitzar/descarregar

 • Acord de l’Organització Interprofessional per impulsar el sector cunícola i promocionar consum de carn de conill ARM 868-2011 
 • Decret 9/2012, relatiu al Sistema d’assessorament agrari de Catalunya DecretSistemad’assessoramentagrari(9.2012) 
 • Normes d’ordenació de les explotacions cunícoles RD 1221-2009 
 • Reial decret 1547/2004 de 25 de juny, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions cunícoles RD1547-2004 
 • Bases reguladores de les subvencions estatals a les ADS ramaderes     RD 784-2009 
 • Reial Decret 842/2011 sobre normativa bàsica de les ADSs  RealDecretoADS(842.2011)  

Print Friendly, PDF & Email
Post Tagged with